Wentylacja

Firma BDS ISNSTAL SERWIS

oferuje kompleksowe rozwiązania problemów związanych z wentylacją ogólną pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, handlowo-usługowych, biurowych, oraz pomieszczeń o szczególnych wymaganiach. W ramach współpracy z Inwestorem proponujemy bezpłatną konsultację techniczną.

Dzięki ścisłej współpracy z producentami urządzeń wentylacyjnych dostępnych na rynku polskim możemy zaproponować klientowi produkt idealnie dostosowany do jego potrzeb, jak również skutecznie serwisować i modernizować już funkcjonujące instalacje.

 

Nasza Firma oferuje:

kompleksowe rozwiązania w branży wentylacyjnej.
Na etapie projektowania nowoczesnych układów wentylacyjnych bierzemy pod uwagę najnowsze rozwiązania charakteryzujące się wysoką sprawnością oraz niskimi kosztami utrzymania i eksploatacji.
Na etapie wykonania dbamy o wszystkie szczegóły związane z inwestycją oraz dbamy o to by sprostać wszelkim oczekiwaniom jakie postawił nam inwestor.
Po oddaniu instalacji oferujemy szereg szkoleń związanych z użytkowaniem układów.
A nasi Serwisanci zadbają o to aby utrzymać wentylację w nienagannym stanie technicznym oraz w czystości dbając nie tylko o regularną wymianę filtrów wpływającą na prawidłową pracę centrali wentylacyjnej i czystość nawiewanego powietrza ale także o to by bezawaryjnie służyła przez wiele lat.

W ofercie posiadamy:

  • Wszelkie dostępne na rynku centrale wentylacyjne

Dobieramy je indywidualnie w zależności od potrzeb, urządzenia te są "szyte na miarę" by idealnie spełniały swoje funkcję i założenia projektowe

  • Całą gamę rekuperatorów do zastosowań indywidualnych i komercyjnych

W zależności od budżetu klienta oraz oczekiwań dobieramy optymalne rozwiązanie oparte na naszym wieloletnim doświadczeniu

  • Wentylatory osiowe, odśrodkowe, o przepływie mieszanym, kanałowe oraz dachowe
  • Cały asortyment anemostatów
  • Przepustnice wentylacyjne
  • Elementy rewizyjne
  • Tłumiki
  • Kanały i kształtki prostokątne
  • Kanały i kształtki izolowane
  • Chemoodporne kanały i kształtki

Sterowanie wentylacją w zależności od potrzeb - sukcesem finansowym. 

W czasach kiedy energooszczędność budynków i ich innowacyjne rozwiązania stały się kluczowym elementem na etapie projektowania, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania pozwalające na uzyskanie wysokiej klasy energooszczędności. Jednym z rozwiązań jest możliwość regulacji ilości dostarczanego powietrza  (VAV). Największymi zaletami tego rozwiązania jest niewątpliwie mniejsza ilość energii, która niezbędna jest do przygotowania nawiewanego powietrza o odpowiednich parametrach. Jednym z najważniejszych zadań sprawnej wentylacji jest usuwanie zużytego powietrza bogatego w CO2 i dostarczanie świeżego powietrza. Wiele pomieszczeń charakteryzuje się zmiennym zapotrzebowaniem na świeże powietrze w ciąg dnia ponieważ również ilość przebywających w nim osób ulega ciągłej zmianie a co za tym idzie także ilość wydychanego CO2

 

Dwutlenek węgla, jest niepożądanym skutkiem metabolizmu ludzi wydychanym podczas każdego oddechu. Proces ten jest szczególnie uciążliwy w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ gaz ten musi być sukcesywnie usuwany aby nie przekraczać określonych stężeń. Tradycyjne rozwiązania systemów wentylacyjnych i klimatyzacji wiązało się ze stałą ilością powietrza jaka była dostarczana do budynku jako świeże powietrze i jednocześnie taka sama ilość powietrza była z niego usuwana jako powietrze „zużyte”. Rozwiązania tego typu wiążą się z ogromnymi stratami energetycznymi. Inżynierowie na całym świecie pracują nad coraz to bardziej skutecznymi rozwiązaniami pozwalającymi na skuteczny odzysk tej energii. Pozwala to jednocześnie zmniejszyć koszt przygotowania świeżego powietrza. Jednak wciąż pewną część tej energii nie udaje się odzyskać i zostaje bezpowrotnie tracona. Dlatego zaczęto pracować nad udoskonaleniem zarządzania wydajnością pracy wentylacji. Pojawienie się czujników CO2 pozwoliło na stałą kontrolę stężenia tego gazu w pomieszczeniu i umożliwiło płynną regulację wydajności w obrębie każdego pomieszczenia obsługiwanego przez układ wentylacyjny(system kontrolowanej wentylacji DCV). Korzyści jakie płyną z takiego rozwiązania są znaczące ponieważ pozwalają znacznie zmniejszyć ilość dostarczanego powietrza do pomieszczeń, w których aktualnie przebywa mniej osób), koncepcja taka określana jest mianem „wentylacji na żądanie”.

Ile energii można zaoszczędzić kontrolując stężenie CO2 w pomieszczeniach?

Systemy DCV (kontrolowanej wentylacji w budynkach), oparte o czujniki stężenia dwutlenku węgla (CO2), pozwalają na znaczną redukcję zużycia energii związanej z przygotowaniem i wymianą powietrza w pomieszczeniach. Ciągła kontrola stężenia CO2, emitowanego przez osoby przebywające w pomieszczeniach, pozwala zmniejszyć liczbę wymian powietrza w tych budynkach, a więc ograniczyć koszty związane z jego ogrzewaniem lub schładzaniem