Uprawnienia

Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą posiadającą stosowne uprawnienia oraz doświadczonych pracowników produkcyjnych. W związku z dynamicznym rozwojem firmy na bieżąco prowadzony jest nabór nowych pracowników technicznych oraz produkcyjnych.

  • Posiadamy wszelkie wymagane szkolenia i uprawnienia w zakresie ustawy F-gazowej uprawniające nas do naprawy serwisu oraz montażu urządzeń chłodniczych.

  • Ponadto oferujmy pomoc w prowadzeniu CRO (Centralny Rejestr Operatorów), który jest obowiązkowy od 14 marca 2016r. i obowiązuje wszystkie podmioty, które posiadają urządzenia chłodnicze z ładunkiem czynnika chłodniczego powyżej 3kg. Obowiązek reguluje art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.