Klimatyzacja

Firma BDS INSTAL SERWIS

wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji klimatyzacji komfortu oraz specjalistycznych instalacji klimatyzacji precyzyjnej.

Instalacja klimatyzacji komfortu to proces mający na celu utrzymywanie zadanych warunków  klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur  wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka.

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej to proces mający na celu utrzymanie optymalnych warunków dla prowadzenia określonego procesu przemysłowego lub technologicznego (w przemyśle elektronicznym czy przy precyzyjnej obróbce materiałów) lub w pomieszczeniach szczególnego przeznaczenia (w przemyśle produkcji leków, w pomieszczeniach czystości sterylnej - salach i blokach operacyjnych).

Zadaniem instalacji klimatyzacji precyzyjnej oprócz utrzymania optymalnych parametrów powietrza wewnętrznego, ważnym elementem jest utrzymanie założonych tolerancji wahań temperatury
i wilgotności względnej czy prędkości powietrza. Również instalacji stawia się zadanie utrzymania odpowiedniej czystości powietrza (mechanicznej, chemicznej czy mikrobiologicznej).