Filtrowentylacja

Firma BDS INSTAL SERWIS

jest czołowym dostawcą instalacji filtrowentylacyjnych na rynku podkarpackim, proponując rozwiązania oparte o systemy wychwytywania zanieczyszczeń bezpośrednio u źródła ich powstawania. Oferujemy najszerszy zakres produktów oraz rozwiązań na rynku, pozwalających na usunięcie różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Najefektywniejszym sposobem wychwytywania zanieczyszczeń powietrza w przemyśle jest uchwycenie go u źródła jego powstawania. Powstającymi zanieczyszczeniami mogą być cząsteczki ciał stałych, pyłów, dymów, mgły, czy gazy, których źródłem są procesy obróbki metali, takie jak spawanie, szlifowanie, obróbki drewna oraz inne procesy obejmujące przemysł spożywczy, czy chemiczny. Innym, typowym przykładem uchwycenia zanieczyszczeń u źródła jest usuwanie gazów spalinowych z silników samochodów osobowych i ciężarowych.

Firma BDS INSTAL SERWIS

projektuje oraz wykonuje układy instalacji filtrowentylacji obsługujących stanowiska, na których powstają mieszaniny pyłów i gazów powodujących zagrożenie zapłonu lub wybuchu, stosując przy tym grupę urządzeń posiadających aprobaty Ex. Urządzenia z tej grupy zostały wyprodukowane zgodnie ze standardami i wymogami bezpieczeństwa.


Nasza firma korzysta z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku. Opieramy się głównie na profesjonalnej  technologii:

       

 

W ofercie posiadamy całą gamę odpylaczy oraz odkurzaczy przemysłowych

Rozwiązania jakie posiada nasza firma w swojej ofercie zaspokajają potrzeby większości zakładów przemysłowych

Oferujemy praktyczne, ekonomiczne oraz kompletne rozwiązania, które znajdują zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Na etapie projektu i doboru urządzeń bierzemy pod uwagę następujące aspekty:

 • Rodzaj występujących zanieczyszczeń
 • Technologię procesu
 • A także rodzaj obróbki: mechaniczna lub ręczna

 

Oferowane rozwiązana sprawdzą się w następujących gałęziach przemysłu:

 

 • Przemysł lotniczy
 • Budownictwo i konstrukcje
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Ośrodki szkoleniowe
 • Straże pożarne
 • Przemysł spożywczy, produkcja żywności oraz napojów
 • Produkcja szkła oraz porcelany
 • Przemysł ciężki
 • Medycyna oraz weterynaria
 • Wyrób i obróbka metali
 • Przemysł elektroniczny
 • Stacje kontroli pojazdów
 • Przemysł samochodowy
 • Stolarstwo, Cieślarostwo, obróbka drewna, trociny
 • Malarnie
 • Tekstylia, ubrania
 • Spawalnictwo
 • Kompozyty
 • Laboratoria
 • Warsztaty samochodowe
 • Warsztaty naprawcze
 • Przemysł militarny
 • Produkcja papieru oraz drukarnie
 • Recykling
 • Transport

Filtry doskonale nadają się do:

 • Pyłów włóknistych i puszystych
 • Pyłów ścieralnych powstających podczas śrutowania, szlifowania lub polerowania
 • Dymów powstających podczas różnych procesów termicznych np. cięcia plazmowego laserowego lub gazowego
 • Wszystkich rodzajów proszków i granulatów
 • Odzysku produktów z bardzo zanieczyszczonego powietrza lub usuwania dużych koncentracji niewygodnych pyłów
 • Do usuwania zanieczyszczeń powietrza powstałych podczas ważenia, mieszania, podgrzewania oraz pakowania wszelkich płynnych i stałych środków chemicznych oraz spożywczych takich jak np. mieszanie pigmentów farb lub pakowanie herbaty
 • Odpylania mgły olejowej powstającej podczas procesu obróbki skrawaniem metali